Promoció Econòmica

Introducció

L'Àrea de Promoció Econòmica de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, porta funcionant des de setembre de 1998 a hores d'ara compta amb un tècnic econòmic.

L'agència de desenvolupament té entre altres funcions, la d'estar constantment en contacte amb els tècnics d'aquells municipis on hi ha agència de desenvolupament local, així com altres tècnics i representants d'ajuntaments que no en tenen.

La finalitat última no és altra que la de conéixer de forma actualitzada les necesitats dels 34 municipis de la Comarca, sempre baix una perspectiva de coordinació comarcal que permeta evitar els solapaments als servicis i per tant maximitzar la qualitat del servei, a un nivell comarcal.

Objectius  

Des d'aquest departament es pretén prioritariament allò que es defineix amb el seu nom: PROMOCIONAR I DINAMITZAR L`ÀMBIT ECONÓMIC DE TOT L'ENTORN INCLÒS A LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D'ALBAIDA mitjançant l'assessorament, suport i acompanyament de tots els agents socials (individuals, col·lectius, públics, privats...) implicats.

Per tal d'obtindre aquest objectiu general, ens hem fixat uns altres objectius específics:

Generar i mantindre un ambient econòmic dinamitzat a tota la comarca. Donant continuament suport a iniciatives de creació, modernització i diversificació d'empreses de la comarca.

Col·laborar en l'increment de la qualitat de vida i benestar social de la comarca de la Vall d'Albaida.

Participant i gestionant de forma continuada projectes (locals, autonòmics i europeus) que beneficien a diversos tipus de col·lectius socials.

Àrees de Treball

Per a donar cumpliment a l'objectiu que pretén generar i mantindre un ambient econòmic dinamitzat a tota la comarca, l'Àrea té una funció que fa referència a l'assessorament i informació de programes d'ajudes per a la creació de noves empreses i nous emprenedors, mitjançant la difusió i estímul previ de les potencials oportunitats de creació d'activitat entre desocupats i emprenedors.

Des d'aquesta Àrea s'accedeix a tota la informació possible sobre les ajudes que oferten els organismes oficials com IMPIVA, Conselleries d'Indústria i Comerç, Agricultura etc... per tal que el ciutadà puga accedir a total la informació, així com abastir-se directament de la documentació necessària en forma de finestreta única.

S'ha d'apuntar que l'assessorament a la creació d'ocupació és ben diferent segons es tracte de persones físiques, jurídiques o associacions.

 

Assessorament a Persones Físiques

    L'Àrea de promoció econòmica dóna informació d'ajudes per a la creació de negocis en règim d'autònom segons Ordre de Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, mentre aquesta està vigent i està pendent d'avisar en quant torna a convocar-se, a tota aquella persona física que estava interessada i comptava amb un projecte viable, però fora de termini. En la majoría dels casos s'assesora sobre la viabilitat tant financiera com tècnica avanç del llançament del projecte en qüestió.

Assessorament a Persones Jurídiques

També s'assesora en relació a les Ajudes a l'Economia Social, segons ordre de Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.

Aquestes ajudes promouen, fomenten i impulsen l'estudi i difusió de l'Economia Social en la Comunitat Valenciana així com la creació, desenvolupament i consolidació d'empreses i entitats. Aquest assesorament està fent-se des de l'Àrea amb la col·laboració directa amb tècnics de FVECTA com a federació experta en el tema del cooperativisme.

Assessorament a Associacions

L'Àrea de promoció econòmica ofereix assessorament i suport tècnic a associacions per tal que aquestes puguen portar endavant projectes de formació i inserció socio-laboral dels seus associats.

Gestió i intervenció de projectes de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida.

L'Àrea de Promoció econòmica s'encarrega de les tasques d'intervenció econòmica interna assegurant així, la possibilitat de continuïtat de les accions desenvolupades des de la Mancomunitat.
En aquest punt de mira, cal destacar la participació directa per a l'obtenció d'ajudes que faciliten el desenvolupament del Projecte social i cultural de la Vall d'Albaida (on s'inclou des de la catalogació d'arxius de la comarca Vall d'Albaida, fins a la restauració de peces museogràfiques, passant per la promoció del turisme o la dinamització de les activitats esportives).
No es pot oblidar tampoc dins d'aquest aspecte de gestió la intervenció dins del Projecte Trèvol. 

Un recurs fins ara infrautilitzat, i que es pretén derive en projectes concrets de promoció econòmica així com iniciatives innovadores per a la generació de l'ocupació, és el turisme. Des de l'Àrea s'ha dissenyat un projecte per a la promoció del Turisme a la Vall d'Albaida on es pretén dinamitzar la vessant turística de la comarca front a la tradicional i pròxima oferta de sol i platja, establiment d'una oferta de turisme sostenible, orientat a evitar l'esgotament i deteriorament de recursos naturals i garantir el manteniment i millora de la diversitat dels recursos existents, així com la rendibilitat turística.

Aquestes feines ajuden al cumpliment tant de l'objetiu centrat en la optimització i millora de la qualitat de vida i el benestar social de la comarca de la Vall d'Albaida com el que fa referència a la dinamització econòmica, mitjançant la diversificació.

Gestió de projectes europeus

La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, compta ja amb una experiència demostrada en l'Àmbit del projectes europeus, com a promotor i com a soci. Es considera una tasca important donat que, cadascun dels projectes, des de l'Àrea que inclouen, també contribueixen en els objetius que s'han concretat anteriorment.

A més a més, aquest tipus de projectes possibiliten l'intercanvi       d'experiències amb socis d'altres regions europees la qual cosa ha permés en més d'una ocasió, plantejar la creació, ampliació o millora dels plantejaments estratègics dels serveis oferits per la Mancomunitat, incloent les propostes i suggeriments derivats de l'experiència d'altres.
En aquesta Àrea de treball es pot parlar de projectes de formació, de tractament de persones amb discapacitats, de prevenció d'exclusió social, d'intervenció directa per a la integració socio-laboral, prevenció de drogodependències, etc.

Xarxa AFIC

Xarxa AFIC:Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials.
La Mancomunitat forma part de l'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials mitjançant el departament de Promoció Econòmica.

La Xarxa AFIC té com a missió:

Apropar l'Administració als comerciants locals.
Fomentar i promoure la coordinació i la cooperació entre operaris públics i privats.
Utilitzar la innovació com a mètode per a la modernització.
Personalitzar els serveis per adaptar-los a les necessitats.

Hi ha un COMPROMÍS DE QUALITAT AMB EL CIUTADÀ.

Carta de Servicis de la Xarxa AFIC

La Xarxa d'Agències per al Foment d'Iniciatives Comercials, té com objectiu treballar per a millorar la qualitat dels serveis donats als comerciants i a les associacions de comerciants de la Comunitat Valenciana.
En aquest sentit es tracta de millorar la qualitat del servici.
Les oficines AFIC, són el lloc on els usuaris trobaran un interlocutor que disposa d'informació i assessorament, sempre amb criteri de qualitat i amb compromís de donar un servei públic.
Es pot accedir a més informació sobre aquesta agència al següent enllaç: www.redafic.com

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31