Reglament de curses

Participants

L’Associació de Clubs d’Atletisme Popular de la Vall d’Albaida, organitza el VII Circuit Cajamar de Carreres Populars de la Vall d’Albaida 2015, al qual tindran accés totes les persones que ho desitgen.

El VII Circuit de Carreres Populars serà solidari, per la qual cosa, de la quota d’inscripció al circuit i de la quota a carreres individuals que cada atleta pague, 1 € anirà destinat al Projecte Trèvol. La finalitat d’aquesta entitat es aconseguir que les persones amb discapacitat puguen eixir dels centres d’assistència i integrar-se en la societat, amb tots els aspectes de la vida, treball, vivenda, oci, immersió cultural…, el que ajuda al sosteniment de l’estat del benestar i dóna una opció de futur per a estes persones i les seues famílies.

El Circuit tindrà com a base les carreres que el componen, realitzant-se en cadascuna d'elles una classificació paral•lela per tots els inscrits en el mateix.

El Circuit de Carreres Populars es durà a terme des del mes de maig fins al mes de novembre de 2015 i constarà de:

 • Circuit per a xiquets/tes, categories benjamí, aleví i infantil: 8 proves: Montaverner, Ontinyent, Castelló de Rugat, La Pobla del Duc, Quatretonda, Llutxent,Aielo de Malferit i L’Olleria. De les quals s’haurà de puntuar almenys en 5 de les 8 proves.
 • Circuit per a les categories júnior: 13 proves: Montaverner, Agullent, Bocairent, Benissoda, El Palomar, Bèlgida, Castelló de Rugat, La Pobla del Duc, Llutxent, Quatretonda, Albaida, Aielo de Malferit i L’Olleria. De les quals s'haurà de puntuar almenys en 09 de les 13 proves.
 • Circuit per a les categories sènior, veterans A, B, C i D: 16 proves. De les quals s'haurà de puntuar almenys en 11 de les 16 proves.

Categories

Les categories del VII CIRCUIT CAJAMAR DE CARRERES POPULARS DE LA VALL D’ALBAIDA 2015 queden establertes de la següent forma:

Categories masculí i femenina Edat (anys de naixement)
Benjamí Nascuts/des en 2005 i 2006, amb autorització paterna
Aleví Nascuts/des en 2003 i 2004, amb autorització paterna
Infantil Nascuts/des en 2000, 2001 i 2002, amb autorització paterna
Júnior Nascuts/des en 1998 i 1999, amb autorització paterna
Sènior Nascuts/des de 1981 fins 1997
Veterans A Nascuts/des de 1971 fins 1980
Veterans B Nascuts/des de 1961 fins 1970
Veterans C Nascuts/des de 1955 fins 1960
Veterans D Nascuts/des el 1954 i anteriors

Inscripcions i recollida de dorsals

Els/es atletes que desitgen participar en el VII Circuit Cajamar de Carreres Populars de la Vall d’Albaida hauran d'efectuar la seua inscripció al Circuit a la pàgina web de www.mancovall.com/circuitvalldalbaida i www.mychip.es, la fitxa d'inscripció haurà d'estar emplenada, amb totes les dades, correctament.

La quota d’inscripció serà:

 • Categoria de xiquets/tes: benjamí, aleví i infantil: 10,00 €
 • Categories júnior, sènior i veterans A, B, C i D: 35,00 €

En el pagament de la quota d’inscripció els/les corredors/es tenen cobertes les garanties i capitals assegurats següents:

 • Mort per accident: 6.000,00 €
 • Invalidesa permanent parcial per accident: fins 12.000,00 €
 • Invalidesa permanent absoluta per accident: fins 12.000,00 €
 • Assistència sanitària: Il·limitada

Entre les dades que caldrà posar a la inscripció hi ha la talla de la samarreta i el número de peu que calces per poder facilitar la preparació de la borsa del corredor que s’entregarà al final del circuit. La inscripció quedarà oberta el 02 d’abril de 2015 i es tancarà una vegada finalitzades les quatre primeres proves del circuit (25 de juny, dijous anterior a la cursa de Bocairent).

Els corredors menors d’edat (també inclou a les categories dels xiquets) hauran de portar, en el moment de retirar el dorsal, l’autorització paterna que apareix en PDF a la pàgina web del circuit (aquesta autorització haurà d’estar signada pels pares o tutors legals) i podran participar en les carreres següents: Montaverner, Agullent, Bocairent, Benissoda, El Palomar, Bèlgida, Castelló de Rugat, La Pobla del Duc, Llutxent, Quatretonda, L’Olleria i Aielo de Malferit (voltes fins a 10 km, proves menys exigents que hi ha al circuit).

En el cas especial dels xiquets/tes en els següents pobles: Montaverner, Ontinyent, Castelló de Rugat, La Pobla del Duc, Quatretonda, Llutxent, L’Olleria i Aielo de Malferit. Les distàncies per a les categories Benjamí i Aleví seran de 500 metres i per a la categoria Infantil de 2000 metres.

Els corredors/es inscrits/es volta a volta (no inscrits/es al circuit) hauran d’abonar 4,00 € i els xiquets/tes 3,00 €, en cadascuna d’elles, no entraran en el sistema de puntuació, ni tindran dret als regals del circuit (borsa del corredor, trofeus de guanyadors del circuit), però sí hauran d’acollir-se al present reglament i als reglaments de les diferents proves.

L’ingrés de la quota es realitzarà mitjançant TPV virtual a l’hora de formalitzar la inscripció en la web de www.mychip.es

La recollida de dorsal i xip dels inscrits al circuit es durà a terme en el Rull Intersport, SL, en c/ Martínez Valls, 4-baix, a Ontinyent (Tel. 962382003), a partir de la formalització de la inscripció.

Nota important: Per a recollir el dorsal i el xip cal presentar el comprovant corresponent de la inscripció realitzada i el DNI o passaport. En cas de recollida en nom d'altres persones, cal presentar també el comprovant de la inscripció i una fotocòpia del DNI o passaport d'aquestes (En el cas de menors els DNI i l’autorització paterna dels pares/tutors legals). Aquest dorsal i xip serà únic i intransferible per al tot el circuit.

La pèrdua o trencament del dorsal i/o xip obligarà al corredor a l'adquisició d'un nou si desitja seguirparticipant en el Circuit, abonant pel seu compte l'import de 2,00 € pel dorsal i 5,00 € pel xip.

Per als corredors no inscrits al circuit, serà imprescindible apuntar-se a cada cursa que es vullga realitzar abans del dijous anterior de cada prova, excepte Castelló de Rugat i La Pobla del Duc on el termini finalitzarà dimecres.

NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA PROVA EN CAP CAS.

Organització

Tots els participants en el Circuit de les Carreres Populars a Peu de la Vall d’Albaida, pel fet de participar en una carrera del Circuit, accepten el reglament particular del mateix i el de cadascuna de les proves, formalitzant la inscripció amb tots els drets i obligacions igual que la resta de participants, declarant trobar-se en perfectes condicions físiques i assumint el risc de la pràctica esportiva.

L’organització LOCAL de cada prova serà l’encarregada de facilitar i verificar les distàncies a recórrer així com de dirimir possibles reclamacions sobre les classificacions de la seua prova.

L’organització del CIRCUIT es reserva el dret de canviar el reglament, les dates i els recorreguts de les carreres si ho considera oportú donant difusió als canvis i fent-ho públic a través de la web.

Desqualificacions

Motius de desqualificació del Circuit:

 • Aquell/a atleta que corre amb el dorsal d’un altre serà automàticament expulsat del circuit juntament al corredor que haja suplantat la identitat.

 • Aquella persona que no s’inscriga atenent les regles establertes i corre sense dorsal o amb dorsal d’altres proves no tindrà dret a borsa de regals que s’entreguen en cada carrera i, a tots els efectes, serà un corredor no inscrit a la prova i en conseqüència no estarà inclòs en l’assegurança de dita prova. Des de l’Organització es farà un seguiment especial per a tallar esta mala pràctica i demanar el màxim respecte per als organitzadors i corredors que sí complixen el reglament. La sanció per al propietari del dorsal, que el porta un altre corredor, és la anul·lació d’eixe número de dorsal

 • L’atleta que no complisca el reglament de cada prova o el general del circuit, serà desqualificat per l’organització i per tant no sumarà els punts que li pertoquen en aquesta prova.

 • En cas de dubtes, prevaldrà el criteri de l'Organització.

Sistema de puntuació del Circuit i classificacions

El control de puntuació es farà mitjantçant el sistema informàtic “xip”.

En totes les categories es puntutarà de la següent forma:

 • 1r lloc: 1 punt
 • 2n lloc: 2 punts
 • 3r lloc: 3 punts
 • 4t lloc: 4 punts
 • ... incrementant-se un punt al següent corredor que vaja passant per meta

Per a la classificació final per categories i general, s'acumularan les puntuacions obtingudes en les carreres mínimesexigibles i puntuaran els millors llocs aconseguits.

En cas d'empat es tindrà en compte:

 1. El número de proves finalitzades
 2. A igual número de proves, el major número de primers llocs, segons, etc.

Per a la classificació al premi de fidelitat, es tindran en compte totes les carreres del circuit i promediaran els millors temps obtinguts en elles, puntuant els millors.Es pretén amb aquesta norma premiar la fidelitat del corredor.

Els resultats de cada carrera i les classificacions provisional i final es podran consultar per Internet a la Web del Circuit (www.mancovall.com/circuitvalldalbaida i www.mychip.es).

Trofeus Circuit - Premi fidelitat

Trofeus classificació general: 3 primers llocs masculí/femení.

Trofeus classificació per categories: 3 primers llocs masculí/femení.

Trofeus classificació fidelitat 16 carreres: 3 primers llocs masculí/femení.

Trofeus classificació per clubs: 3 primers clubs (*).

(*) Per a la classificació per clubs es valorarà la puntuació dels millors 5 atletes de cada club. Els trofeus i/o altres regals seran per a tot el club.

Els atletes que finalitzen 11 de les 16 proves, de què consta el circuit, obtindran la BOSSA DEL CORREDOR com a premi a la fidelitat. Els participants JÚNIORS, per poder obtenir el premi a la fidelitat han de córrer un mínim de 9 voltes a peu de les 13 possibles i els xiquets 5 de les 8 possibles, per aconseguir el premi de FIDELITAT.

Altres premis:

Xecs bescanviables en material "Lurbel".

3 MILLORS CLUBS

 • Valor xec 1r club: 150 €

 • Valor xec 2n club: 110 €

 • Valor xec 3r club: 90 €

GENERAL MASCULÍ I FEMENÍ

 • Primers de la general: 50 €
 • Segons de la general: 30 €
 • Tercers de la general: 15 €

PREMIS FIDELITAT 16 CURSES MASCULÍ I FEMENÍ

 • Primers de la fidelitat: 30 €
 • Segons de la fidelitat: 30 €
 • Tercers de la fidelitat: 30 €

LOTS FIDELITAT "BORSA CORREDOR" (Recollida en tenda de Lurbel: P. Ind. El Pla – c/ Diables, 34 46870 Ontinyent – Tel. 96 291 18 51)

Materials tècnics LURBEL i demés regals i obsequis que l’Organització puga aconseguir.

Dades de caràcter personal

Totes les dades de caràcter personal dels inscrits en el Circuit de Carreres Populars a peu seran incorporats a un fitxer el responsable del qual és la “Associació de Clubs d’Atletisme Popular de la Vall d'Albaida”, sent necessari el seu tractament per a l'organització i gestió del citat Circuit.

La inscripció en el present Circuit suposa el consentiment del titular per al tractament de les seues dades personals, la comunicació dels mateixos i la publicació en els mitjans de comunicació.

Els titulars podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se per escrit a la “Associació de Clubs d’Atletisme Popular de la Vall d'Albaida”, a través del registre general situat en carrer Parc de la Creu, núm. 2, CP 46890 d'Agullent (V).

Reclamacions

Una vegada finalitzada cada prova, s'estableix un termini únic de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions oportunes en jd.circuitvallalbaida@gmail.com i www.mancovall.com/circuitvalldalbaida NO ACCEPTANT CAP RECLAMACIÓ FORA DEL MATEIX. Transcorregut aquest termini, les classificacions seran definitives.

Calendaris de proves

Les proves que composen el Circuit poden trobar-se als següents enllaços: